Alapelvek:

 

1, kölcsönözni diákoknak csak érvényes diákigazolvánnyal és az EHAkódot igazoló kártyával, tanároknak csak személyigazolvánnyal és az EHAkódot igazoló kártyával lehet

2, a kölcsönzés az alábbiakban ismertetett kezességi rend alapján történik

3, a kölcsönzési idő a könyv kölcsönözhetőségétől függően 1-2-4 hét, ami kétszer meghosszabbítható

4, maximálva van, hogy egyszerre hány könyv lehet valakinél kikölcsönözve, lásd az alábbi részletes szabályozást

5, akinél van lejárt könyv vagy késedelmi díjjal tartozik, az nem kölcsönözhet

6, a késedelmi díj könyvenként és naponként 10 Ft

7, minden év jún. 15 és szept. 15 között az összes kikölcsönzött könyvnek vissza kell kerülnie a könyvtárba. Előre bejelentve a könyv nyárra is elvihető kaució ellenében, ami a könyv árának kétszerese. Az összeg a könyv visszahozatalakor visszajár, de 500 Ft a könyvtárnak marad belőle, mint eljárási díj. A bejelentés elmulasztása esetén jún. 15-től naponta és könyvenként 10 Ft késedelmi díjat számítunk, + könyvenként 1000 Ft külön-eljárási díjat.

8, minden könyvtárhasználó egy lingbibeshez tartozik, aki intézi a késedelmi ügyeit, felszólításait, bármiről való kiértesítését stb.

9, a könyvtár olvasótermi részébe nem vihető be kabát, táska: ezeket az ügyeletesi szobában kell elhelyezni

10, a fénymásolni csak beiratkozott felhasználó vihet el könyvet / folyóiratot, letét ellenében (pl. diákigazolvány)

11, reklamációt csak nyugta ellenében fogadunk el, vagyis javasoljuk, hogy minden kölcsönzésről, hosszabbításról és könyv-visszahozásról kérjen a felhasználó egy aláírt, lepecsételt elismervényt!

 

Kölcsönzés

1, a kölcsönzési lehetőségek szerint a könyvek három csoportba sorolhatóak:

ˇ        nem kölcsönözhető könyvek (nagy értékű és/vagy egy példányban létező stb.)

ˇ        korlátozottan kölcsönözhető könyvek (a Szakkönyvtárban három vagy annál kisebb példányszámban megtalálható könyvek)

ˇ        kölcsönözhető könyvek (a Szakkönyvtárban háromnál több példányban megtalálható könyvek)

 

2, a könyvtárhasználók három kategóriába sorolhatók a kölcsönzési lehetőségeik szerint:

ˇ        akik nem kölcsönözhető könyveket is kölcsönözhetnek (pl. olvasótermi könyvek)

o       korlátozások:

§         csak a könyvtárért felelős oktatótól kölcsönözhetik ezeket a könyveket

§         a kölcsönzés ideje legfeljebb 2 hét

§         egyszerre max.. 2 db nem kölcsönözhető könyv kölcsönözhető

o       ebbe a körbe a következők tartoznak:

§         a tanszék fő- és másodállású oktatói (a könyvtárban megtalálható lista alapján)

§         a Kar olyan fő- és másodállású oktatója, akiért valamely tanszéki fő- vagy másodállású oktató a megfelelő űrlap kitöltésével kezességet vállal (a könyvtárban megtalálható lista alapján)

ˇ        akik korlátozottan kölcsönözhető könyveket kölcsönözhetnek

o       korlátozások:

§         a kölcsönzés ideje legfeljebb 2 hét

§         egyszerre max. 4 db korlátozottan kölcsönözhető könyv kölcsönözhető

o       ebbe a körbe a következők tartoznak:

§         a nem kölcsönözhető könyveket is kölcsönözni tudók köre

§         a tanszéken oktató egyéb jogviszonyú oktatók (a könyvtárban megtalálható lista alapján)

§         beiratkozott magyar szakos hallgatók (a könyvtárban megtalálható lista alapján)

§         olyan hallgatók, akikért valamelyik tanszéki fő- vagy másodállású oktató a megfelelő űrlap kitöltésével kezességet vállal

ˇ        akik a kölcsönözhető könyveket kölcsönözhetik

o       korlátozások:

§         a kölcsönzés ideje legfeljebb 4 hét

§         egyszerre max. 6 db könyv kölcsönözhető

o       ebbe a körbe a Karral jogviszonyban állók tartoznak:

§         a korlátozottan kölcsönözhető könyveket is kölcsönözni tudók köre

§         a Kar beiratkozott hallgatói, (diákigazolvánnyal igazolva)

§         illetve a Kar fő- és másodállású oktatói (a könyvtárban megtalálható lista alapján)

3, a kölcsönzési feladatokat a Lingbib csoport tagjai látják el nyitvatartási időben.

ˇ        a kölcsönzők személyesen egy-egy Lingbib tag kezelési körébe tartoznak a nevük kezdőbetűje alapján

ˇ        az általános feladatokon kívül az adott Lingbib tag a fő tanulmányi területének megfelelő témának is felelőse, abban speciális segítséget tud nyújtani (ezt a nyitvatartási idő kifüggesztésekor jelezzük)

4, fénymásolás: fénymásolásra minden beiratkozott felhasználó vihet el könyvet, de csak a tanszéki titkárságra, nyitott ajtók mellett, diákigazolványért vagy más letétben hagyott tárgyért cserébe (ez alól a letét alól kivétel a tanszéki fő- vagy másodállású oktató), és a fénymásolásra kivitt könyv kivitelét is kölcsönzésként kell regisztrálni!

5, azok a hallgatók, akik a Szakkönyvtárnak könyvvel vagy más kiadvánnyal tartoznak, szigorlatra és záróvizsgára nem bocsáthatóak.

 

A kezességi nyilatkozatról:

 

Az oktatókról, akiktől kezességi nyilatkozatot lehet kérni, a könyvtárban tudnak további tájékoztatást nyújtani:

 

név

Alberti Gábor

Dobó Attila

Dóla Mónika

Fancsaly Éva

Gúti Erika

Kárpáti Eszter

Kleiber Judit

Medve Anna

Szépe György

Székely Gábor

Szűcs Tibor

Terts István

Viszket Anita

 

Kezességi űrlap: a Nyelvészeti Szakkönyvtárban kérhető.